OFERTA

W zakresie obsługi księgowej wykonujemy:

 

 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ewidencji Przychodów (tzw. Ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdania rocznego PIT
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

W zakresie obsługi kadrowo – płacowej wykonujemy:

 

 • listy płac
 • karty wynagrodzeń
 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracje ZUS
 • sporządzamy wszelkiego rodzaju sprawozdania dotyczące zatrudnienia
 • współpracujemy z osobą uprawnioną do szkoleń BHP
 • przygotowanie akt pracowników: nowych oraz pracujących
 • deklaracje roczne pracowników PIT-11
 • usługi kserograficzne
 • inne usługi biurowe*

* na życzenie klienta realizujemy również inne czynności, których nie zaoferowaliśmy powyżej, a którymi Państwo możecie być zainteresowani jak np.: wystawianie faktur itp.

W zakresie obsługi kadrowo – płacowej wykonujemy:

 

 • listy płac
 • karty wynagrodzeń
 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracje ZUS
 • sporządzamy wszelkiego rodzaju sprawozdania dotyczące zatrudnienia
 • współpracujemy z osobą uprawnioną do szkoleń BHP
 • przygotowanie akt pracowników: nowych oraz pracujących
 • deklaracje roczne pracowników PIT-11
 • usługi kserograficzne
 • inne usługi biurowe*

* na życzenie klienta realizujemy również inne czynności, których nie zaoferowaliśmy powyżej, a którymi Państwo możecie być zainteresowani jak np.: wystawianie faktur itp.

W zakres Pełnej Księgowości wchodzą:

 

 • prowadzenie Księgi Głównej
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzenie raportów miesięcznych i rocznych (KRS, US, GUS)

Algita – Satori – Nomis

 

ul. Sudecka 76/4
53-129 Wrocław

tel. +48 71 333 82 28
e-mail: biuro@algita.pl

15 + 10 =